Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

Technologie budowania z ceramiki

Obecnie na rynku budowlanym istnieje kilka technologii budowania domów. Najbardziej tradycyjną technologią jest wznoszenie ścian murowanych z cegły. Coraz częściej jednak inwestorzy odbiegają od tradycji, kierując się ku technologiom, które przyszły do nas z innych krajów, a polegających na budowaniu lekkim i szybkim. Dominuje tu budownictwo kanadyjskie, oparte na takich materiałach jak np.: drewno, gips, beton komórkowy, keramzyt. Przed wyborem technologii budowy naszego domu, należy zapoznać się z takimi czynnikami, jak: trwałość, energooszczędność, akustyka, ognioodporność, czas budowy, cena.

Nowy dom musi przetrwać bez remontu kilkadziesiąt lat. I tu należy szczególną uwagę skierować na ekipy budowlane. Najwięcej jest dobrych ekip specjalizujących się w technologii tradycyjnej (murowanie z cegły).
Jeżeli inwestor decyduje się na nowoczesną technologię, ma dużo mniejszy wybór wśród profesjonalnych ekip, które znają temat. Należy bardzo uważać na przypadkowe i niewykwalifikowane grupy budowlane, mogące narobić błędów, które na pewno w swoim czasie będą się uwidaczniać. Jeżeli nie możemy znaleźć fachowców od wybranej nowoczesnej technologii, lepiej wybrać metodę tradycyjnego budowania.

Energooszczędność
Aby koszty ogrzewania były niskie, dom powinien być dobrze ocieplony, bo wtedy „trzyma” ciepło. Należy pamiętać, że dobra izolacja cieplna nie oznacza całkowitej szczelności – ta bowiem może doprowadzić do pojawienia się wilgoci.

Akustyka
Aby w domu było cicho, należy wziąć pod uwagę otoczenie w jakim będzie stał dom i hałas pochodzący z zewnątrz. Podczas budowania obowiązuje prosta zasada: im grubsze ściany, tym mniejsza akustyka.

Ognioodporność
Pytajmy producentów, jaka jest odporność ogniowa materiałów. Wszystkie materiały użyte do budowy domu powinny być niepalne i mieć odpowiednie atesty.

Czas budowy
Najdłużej buduje się w technologii mokrej, wymaga ona czasu na wiązanie i suszenie. Dom o szkielecie drewnianym można zbudować w ciągu kilku miesięcy a dom z prefabrykatów w ciągu kilkunastu dni. Każda technologia ma określony czas budowy, którego nie da się przyspieszyć z korzyścią dla inwestora.

Cena
Stan surowy to tylko 40-50 proc. kosztów budowy, reszta to wykończenie. Trzeba pamiętać, że koszt budowy domu to nie tylko ściany ale również: działka, instalacje, projekt, nadzór.
Dom o szkielecie drewnianym powinien być tańszy niż murowany z cegły. W konsekwencji tańsza technologia stosunkowo niewiele obniża koszty całej inwestycji. Ponadto im prostszy projekt, tym tańszy dom. Za wszelkie nietypowe zlecenia (prace) trzeba dodatkowo zapłacić.

Technologie
Tradycyjna i sprawdzona metoda to dom murowany. Wykonany może być z cegły czerwonej, silikatowej, betonu komórkowego oraz innych bloczków (pustaków). Współczesna murowana ściana składa się z dwóch warstw, zewnętrznej i wewnętrznej. Warstwy te przedzielone są materiałem izolacyjnym. Spoinę cegieł stanowi zaprawa cementowo-wapienna.
Zewnętrzna warstwa może być wykonana z cegły klinkierowej, mało nasiąkliwej i odpornej na zamarzanie. Taki dom nie wymaga tynkowania. Wewnętrzna warstwa konstrukcyjna akumuluje dużą ilość ciepła z ogrzewanego wnętrza budynku, a warstwa izolacyjna nie pozwala na jego ucieczkę. Zaletą takiej ściany jest długie trzymanie ciepła, nawet po wyłączeniu ogrzewania. Technologia ta umożliwia łatwość projektowania oraz zapewnia ognioodporność użytych materiałów. Dużą zaletą tej metody jest możliwość budowania etapami, w miarę dopływu gotówki. Wadą jest długi czas budowy, pracochłonność, ciężka konstrukcja. Mury muszą wysychać, co zmusza do kilkumiesięcznych przerw między kolejnymi etapami budowy.

Wyroby ceramiczne do budowy ścian
Wyroby ceramiczne są od dawna stosowane na placach budowy. Wraz z postępem budowlanym zwiększa się gama produktów ceramicznych, których parametry techniczne są coraz lepsze.
Omawiając ceramikę budowlaną stosowaną do wznoszenia ścian zacznijmy od zwykłej cegły pełnej.
Jest to materiał dostępny w kilku klasach wytrzymałościowych, zwykle stosowany do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych zwłaszcza konstrukcyjnych - cegły tego typu w przypadku wyższych klas można używać do wykonywania fundamentów, czy też murów narażonych na wilgoć. Właściwości takiej cegły: wymiary 250x120x65, ciężar objętościowy 1800-1900kg/m3 , współczynnik przenikania ciepła 0,75W/moC, zużycie materiału na 1m2 ściany o grubości muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubości 25cm – 94szt.
Zbudowanie ściany zewnętrznej z samej cegły pełnej z zachowaniem obowiązujących wymagań jest praktycznie niemożliwe (ściana musiałaby mieć ponad metrową grubość aby spełnić wymagania izolacyjności cieplnej).
Lepsze pod względem izolacyjności cieplnej są pustaki ceramiczne, czy też cegły kratówki. Dostępne są w kilku klasach wytrzymałościowych. Wyroby te zwykle stosuje się do budowy ścian zewnętrznych warstwowych (takich, które składają się z warstwy nośnej, izolacyjnej, często pustki powietrznej oraz warstwy fakturowej), ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.
Współczynniki izolacyjności to 0,46W/moC dla kratówki; 0,32-0,40W/moC dla pustaków - obserwuje się tu dużą różnić w izolacyjności w porównaniu z cegłą pełną, jednak wybudowanie ściany zewnętrznej z zastosowaniem jedynie pustaków ceramicznych wiązałoby się z koniecznością wznoszenia ściany o grubości ok. 80cm.

Na rynku dostępne są również:
  • cegła modularna stosowana jako materiał uzupełniający przy wznoszeniu murów z pustaków ściennych (np. MAX 220) oraz do wykonania ścianek działowych. Parametry techniczne: (288x88x220); l=0,49W/m2; masa do 6kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: grubość muru 9cm – 14,5szt; gr. 29cm – 42 szt.,
  • cegła dziurawka stosowana do ścian działowych oraz lekkich stropów Kleina. Parametry dziurawki: (250x120x65); masa 2,5kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: grubość muru 6,5cm – 30szt; gr.12cm – 52szt; gr.25cm – 103szt.
  • cegła kratówka przeznaczona do wznoszenia ścian zewnętrznych nośnych, samonośnych i osłonowych oraz wewnętrznych nośnych i wypełniających. Nie należy stosować cegły kratówki do ścian fundamentowych i kominów. Parametry techniczne K1: (250x120x65); l=0,47W/m2; masa do 2,0kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: gr.12cm – 52szt, gr.25cm – 94szt. K2:(250x120x140); l=0,47W/m2; masa do 5kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: gr.12cm – 26szt, gr. 25cm – 51szt. Parametry techniczne K3: (250x120x250); l=0,47W/m2; masa do 7kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: gr.12cm – 16szt, gr.25cm – 34szt.
  • pustak ścienny “MAX”220 przeznaczony do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i samonośnych oraz działowych. Parametry techniczne: (288x188x220); l=0,44W/m2; masa ~6kg; zużycie materiału na 1m2 ściany: grubość muru 9cm – 14,5 szt; gr.29cm – 24 szt.

Przełomowym produktem ceramicznym do wznoszenia ścian są pustaki poryzowane - dopiero od kilku lat produkowane w naszym kraju.
Właściwością tego wyrobu jest dobra izolacyjność cieplna pozwalająca bez przeszkód wznieść jednowarstwową ścianę zewnętrzną o normalnej grubości. Porowate pustaki ceramiczne, umożliwiają budowę ciepłych ścian jednowarstwowych.

Ściany z pustaka ceramicznego mają grubość 38 lub 44cm. Grubości te są zgodne z przepisami o ochronie cieplnej budynków, nawet przy użyciu zwykłej zaprawy cementowo -wapiennej. Używając zaprawy perlitowej termoizolacyjnej, ścianę uważa się za jednorodną (bez mostków termicznych). Współczynnik przenikania ciepła U ma wartość obowiązującą ściany wielowarstwowe z dociepleniem {U=0,3W/(m*K)}. Współczynnik przewodzenia ciepła nowoczesnych pustaków ceramicznych wynosi K=0,11W/(m*K). Podana wartość dotyczy materiału w stanie suchym.
Wilgotność ścian po wybudowaniu z ceramiki poryzowanej wynosi 0,7% objętościowo, co powoduje pogorszenie współczynnika przewodzenia ciepła ściany o 4,2%. Pomimo pogorszenia wartości współczynnika, jest on o wiele lepszy od współczynnika betonu komórkowego w tej samej sytuacji.
Dom wybudowany z ceramiki poryzowanej potrzebuje około roku na uzyskanie wilgotności „nominalnej”, natomiast dom z betonu komórkowego potrzebuje na to około 5 lat. Dużą zaletą tej metody jest możliwość budowy domu na raty, ponieważ ściany mogą pozostać nie otynkowane przez kilka sezonów.Ze względu na dużą przepuszczalność pary wodnej z wnętrza domu na zewnątrz, w domu utrzymana jest odpowiednia wilgotność powietrza potrzebna dla dobrego samopoczucia mieszkańców. Na ścianach nie pojawiają się grzyby i pleśnie.
Współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi Rw=53dB (dobra zdolność tłumienia dźwięków przez materiał).

Pustaki poryzowane posiadają właściwości akumulowania ciepła co ma znaczenie np. podczas awarii ogrzewania.

Istnieją dwie odmiany pustaków,: z piórem i wypustem oraz z tak zwaną kieszenią. Z piórem i wypustem muruje się tylko na spoiny poziome. Z kieszenią również nie posiadają spoin pionowych, wypełniana jest w nich sama kieszeń.
Zalecana grubość spoiny z zaprawy termoizolacyjnej wynosi 12mm, można od niej odbiegać o 2mm bez żadnego wpływu na parametry termiczne. W ofercie producentów znajdują się pustaki o różnych wymiarach i kształtach oraz zaprawy murarskie i tynkarskie. Murowanie jest łatwe i szybkie (można używać tradycyjnych narzędzi).
Proces powstawania pustaków ceramicznych polega na dodawaniu do gliny pyłu drzewnego. Następnie całość zostaje dokładnie wymieszana, uformowana i suszona. Kolejny etap to wypalanie podczas którego pył drzewny ulega spaleniu pozostawiając mikropory. Cały proces produkcji odbywa się bez żadnych substancji powodujących reakcje chemiczne wewnątrz materiału.
Pustaki poryzowane są bezpieczne dla środowiska. Ceramika porowata od 25 lat jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym, a zwykła cegła ceramiczna znana jest od setek lat i cieszy się uznaniem oraz zaufaniem. Wyniki badań przeprowadzonych w Zakładzie Badań Wytrzymałościowych ITB wykazały (zgodnie z normą dla ścian zewnętrznych), że można z nich wykonywać ściany nośne do wysokości 6 kondygnacji. Cena 1m2 gotowej ściany jest zbliżona do ściany wykonanej z dobrej jakości betonu komórkowego.

Przyszli inwestorzy często zadają sobie pytanie: z czego budować dom? Czy klasycznie z cegły, a może wybrać którąś z nowoczesnych technologii. Gdy wybierzemy którąkolwiek technologię, należy pamiętać, że nie ma złych i dobrych technologii, istnieje tylko dobre i złe wykonawstwo.

Źródło: http://www.dobrebudowanie.pl
powrót