Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

cegielnia Michałów, Mokrsko - Zapraszamy

Nazwa Informacje

Ekologia

Działalność naszej firmy opiera się na przestrzeganiu m.in. dyrektywy IPPC (najważniejszy akt prawny Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska).
więcej

Nasze sukcesy

Sukcesy naszej firmy
więcej

Transport naszych materiałów budowlanych

Firma posiada własne zaplecze transportowe oraz współpracuje z krajowymi firmami spedycyjnymi.
więcej

Kopalnie cegielni Michałów i cegielni Mokrsko

Podstawowym zapleczem surowcowym firmy jest odkrywkowa kopalnia gliny położona blisko naszych cegielni.
więcej

Zasady działania naszej cegielni

Zasady działania naszej cegielni. To na czym skupiamy się w pierwszej kolejności.
więcej

Fazy w produkcji cegły i produkcji pustaka

Fazy zachodzace w naszej cegielni w produkcji materiałów budowlanych
więcej

Procesy w produkcji cegieł, pustaków w cegielni

Procesy zachodzące podczas produkcji materiałów budowlanych: cegieł, pustaków w naszej cegielni
więcej

Produkowany asortyment cegielni

Wyroby produkowane w cegielni Michałów, Mokrsko
więcej

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych produktów wytwarzanych w cegielni Michałów
więcej

Robotyzacja załadunku pieca Hoffmana

Informacje na temat robotyzacji załadunku pieca Hoffmana wykonana przez ZUEiM.
więcej