Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

Procesy w produkcji cegieł, pustaków w cegielni

IDENTYFIKACJA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W INSTALACJI:

Proces podstawowy:
 • wytwarzanie wyrobów ceramiki budowlanej za pomocą wypalania
Procesy pomocnicze:
 • wydobywanie surowców,
 • remonty maszyn i urządzeń
 • dostarczanie ciepła do suszarni
 • transport wewnątrzzakładowy.

CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW ZACHODZACYCH W INSTALACJI:

Proces podstawowy
 • dostarczanie surowca do produkcji – transport za pomocą przenośnika taśmowego,
 • dozowanie składników masy ceramicznej – surowce ceramiczne,
 • przerób i nawilżanie masy – stosowanie ciężkiego przerobu w gniotownikach kołowych i walcowych,
 • formowanie i ucinanie – ujednorodnianie masy w mieszarkach prasy pasmowej, formowanie pasma za pomocą wylotników i ucinanie za pomocą ucinaczy i obiegowych,
 • suszenie wyrobów – za pomocą suszarni naturalnych i sztucznych,
 • wypalenie wyrobów – w piecu kręgowym Hoffmana opalanym paliwem stałym,
 • sortowanie i paletyzowanie wyrobów – wykonywane ręczne,
 • magazynowanie i ekspedycja wyrobów – za pomocą wózków podnośnikowych.
Procesy pomocnicze
 • wydobywanie surowca – urabianie złoża za pomocą koparki łyżkowej,
 • remonty maszyn i urządzeń - planowa gospodarka remontowa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych,
 • gospodarowanie odpadami – realizowane na bieżąco zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
 • pobór wód podziemnych – realizowany z własnego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na terenie instalacji, wyposażonego w studnię, z przeznaczeniem pobieranej wody na potrzeby bytowe i socjalne,
 • transport wewnątrzzakładowy - realizowany przy użyciu wózków spalinowych i gazowych.
powrót