Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

Deklaracje właściwości użytkowych

Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązująca dyrektywa 89/106/EWG ustalająca europejski system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek (Construction Products Directive) została zastąpiona przez stosowane bezpośrednio Rozporządzenie UE Nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation), co oznacza, że podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży budowlanej w całej Unii Europejskiej sa zobowiązane, po ponad dwuletnim okresie przygotowań, stanąć przed koniecznością spełnienia nowych wymagań. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CPR dotyczą wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja właściwości użytkowych – dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną

Najważniejszym obowiązkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:
 • numer deklaracji właściwości użytkowych;
 • typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
 • dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta;
 • dane producenta;
 • zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (hEN lub EDO);
 • numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
 • system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • informacja o udziale jednostki notyfikowanej.
 • właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem;

Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu.

Co to oznacza w praktyce?
 • rozporządzenie CPR określa wspólny język techniczny do stosowania przez wszystkich producentów wprowadzających produkty, zwane w rozporządzeniu wyrobami, na rynek,
 • rozporządzenie CPR ułatwia klientom zakup odpowiednich materiałów, dzięki dostępowi do pełnych danych o jego właściwościach.

Źródło informacji: http://www.zb.itb.pl

Załączniki dołączone do tego artukuły są objęte prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu, zabronione.
Dozwolony jest podgląd i wydruk celem sprawdzenia właściwości użytkowych produktów oferowanych przez cegielnie Michałów, Mokrsko.
powrót